نوروز نامه7 : توصیه هایی برای افزایش روزی

 1ـ معیار گستردگى و تنگى روزى: هرگز نباید تصوّر کرد که وسعت رزق دلیل بر محبّت خداوند، و یا تنگى معیشت دلیل بر خشم و غضب اوست، زیرا خداوند گاه انسان را به وسعت روزى آزمایش مى کند، و اموال سرشارى در اختیار او قرار مى دهد، و گاه با تنگى معیشت، میزان مقاومت و پایمردى او را روشن مى سازد، و آنها را از این طریق پرورش مى دهد.

گاه ثروت زیاد مایه بلا و عذاب جان صاحبان آن هاست، و هر گونه آرامش و استراحت را از آن ها مى گیرد، چنان که قرآن مجید در آیه 55 سوره توبه مى گوید: «فزونى اموال و اولاد آن ها تو را در شگفتى فرو نبرد، خدا مى خواهد آنان را به این وسیله در زندگى دنیا مجازات کند و درحال کفر بمیرند»!

در جاى دیگر (مؤمنون / 55 ـ 56) مى گوید: «آیا چنین مى پندارید که اموال و فرزندانى را که به آنان داده ایم براى این است که درهاى خیرات را به رویشان بگشاییم، چنین نیست، آنها نمى فهمند».

 

2ـ تقدیر روزى تضادّى باتلاش ها ندارد: نباید از آیاتى که در زمینه تقدیر واندازه گیرى، روزى به وسیله پروردگار آمده چنین استنباط کرد که تلاشها و کوششها، نقشى در این زمینه ندارد، و اینها را بهانه تنبلى و فرار از زیر بار مسئولیّت ها و مجاهدتها در مقیاس فرد و اجتماع قرار داد، که این پندار بر ضدّ آیات فراوانى از قرآن مجید است که سعى و کوشش و تلاش رامعیار موفّقیتّ ها شمرده است.

هدف این است که با تمام تلاش ها و کوشش ها باز به روشنى مى بینیم دست دیگرى نیز در کار است که نتیجه تلاش ها بر باد مى رود، و گاه به عکس، تا مردم فراموش نکنند در پشت عالم اسباب، دست قدرت «مسبّب الاسباب» کار مى کند و در هر حال محرومیّت هاى ناشى از تنبلى و سستى را هرگز نباید به حساب تقسیم روزى از ناحیه خداوند گذارد، چرا که خود فرموده: روزى را به تناسب تلاشها وسعت مى دهم.

 

3ـ روزى تنها به مواهب مادّى نیست: روزى معناى وسیعى دارد که روزی هاى معنوى رانیز در بر مى گیرد، بلکه روزى اصلى همین روزى معنوى است، در دعاها تعبیر به رزق درمورد روزیهاى معنوى بسیار به کار رفته است، در مورد حج مى گوییم: «اَلَّلهُمَّ ارْزُقَنِى حَجَّ بَیتِکُ الْحَرَام».

در مورد توفیق اطاعت و دورى از معصیت آمده: «الَّلهُمَّ ارْزُقْنِى تَوُفِیقَ الطَّاعَةِ وَ بُعْدَ الْمَعصِیَةِ...» و ...

 

4ـ قرآن چند امر را معرّفى کرده: که خود درسى سازنده براى تربیت انسان است، در یک جا مى گوید: «هر گاه شکر نعمتها را بجا آورید (و آن را در مصرف واقعى صرف کنید) نعمت را بر شما افزون مى کنم». (ابراهیم،آیه7)

در جاى دیگر مردم را به تلاش دعوت کرده مى گوید: «او کسى است که زمین را تسلیم و خاضع در برابر شما قرار داد تا بر پشت آن راه روید و از رزق آن استفاده کنید». (ملک، آیه15)

در جاى دیگر تقوا و درستکارى را معیار گشایش روزى قرار داده مى فرماید: «هر گاه مردم روى زمین ایمان آورند و تقوا پیشه کنند برکات آسمان و زمین را به روى آنها مى گشاییم». (اعراف، آیه96)

هر گاه خداوند روزى را بر مردم گشاده دارد، راه ظلم و طغیان پیش مى گیرند.

5- تنگى رزق و مسایل تربیتى: گاه تنگى رزق به خاطر جلوگیرى از طغیان مردم است، چنان که در آیه 27 سوره شورى مى خوانیم: «هر گاه خداوند روزى را بر مردم گشاده دارد، راه ظلم و طغیان پیش مى گیرند»!

 

6ـ قرآن تأکید دارد: که انسانها روزى بخش خود را تنها خداوند بدانند واز غیر اوتقاضا نکنند، و به دنبال این ایمان و توکّل بر نیرو و تلاش و سعى خودمتّکى باشند. در آیه 3 سوره فاطر آمده است: «آیا خالقى غیر از خدا وجود دارد که شما را از آسمان و زمین روزى دهد». و در آیه 17 سوره عنکبوت مى خوانیم: «تنها روزى را نزد خدا بجویید»( تفسیر نمونه، ج 20، ص 373 ـ 375)1

سحاب رحمت

 

1) امام علی (سلام الله علیه) : اختیار کم و زیاد شدن روزی ها، جز در دست روزی رسان نیست. (غرر الحکم 10838)

 

2) امام علی (سلام الله علیه): مردم نانخورهای خدایند. خداوند روزی آنها را ضمانت و خودراکشان را مقدر کرده است. (نهج البلاغه ـ خطبه ی 91)

 

3) امام علی (سلام الله علیه): روزی را بجوئید؛ زیرا روزی برای جوینده ی آن ضمانت شده است. (الارشاد 303/1)

 

4) امام صادق (سلام الله علیه): از طلب روزی حلال دست مکش؛ زیرا طلب روزی حلال تو را در دینت یاری می رساند. (امالی المفید 11172)

 

5) قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم): همچنان که مرگ بنده را می جوید، روزی نیز او را می جوید. (جامع الاخبار 799/294)

 

6) امام صادق (سلام الله علیه): خدای عزوجل روزی مؤمنان را از جایی می رساند که فکرش را هم نمی کنند؛ علتش این است که وقتی مؤمن نداند روزیش از کجا خواهد رسید، زیاد دعا می کند. (نور الثقلین 34/354/5)

 

7) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم): هر که خداوند تعالی به او نعمتی ارزانی دارد، باید خداوند تعالی را حمد و سپاس گوید و هر که روزیش به تأخیر افتد آمرزش بخواهد. (عیون أخبار الرضا (سلام الله علیه) 171/46/2)

 

8) امام صادق (سلام الله علیه): هر که به اندک روزی خدا رضایت دهد، خداوند نیز به اندک عمل او رضایت دهد. (الکافی 3/138/2)

امام صادق (سلام الله علیه): خدای عزوجل روزی مؤمنان را از جایی می رساند که فکرش را هم نمی کنند؛ علتش این است که وقتی مؤمن نداند روزیش از کجا خواهد رسید، زیاد دعا می کند.

 

9) امام صادق (سلام الله علیه): هر که با خانواده خود نیکوکار باشد، روزیش زیاد شود. (البحار 117/408/69)

 

10) امام صادق (سلام الله علیه): خوشخویی، روزی را زیاد می کند. (البحار 77/396/71)

 

11) امام علی (سلام الله علیه): گنج های روزی، در اخلاق خوش نهفته است. (البحار 1/287/77)

 

12)امام علی (سلام الله علیه): کمک مالی کردن به برادر دینی، ‌روزی را زیاد می کند. (البحار 22/395/74)

 

13) امام علی (سلام الله علیه): امانتداری، روزی را زیاد می کند. (البحار 8/172/75)

 

14) امام باقر (سلام الله علیه): پشت سر برادرانت دعا کن، که این کار روزی را به طرف تو سرازیر می کند. ( البحار 14/60/76)

 

15) امام علی (سلام الله علیه): با صدقه دادن، روزی را فرود آورید. (نهج البلاغه: الحکمه 137)

رحمت الهی

16) امام باقر (سلام الله علیه): زکات دادن، روزی را می افزاید. (البحار 27/14/96)

 

17) امام علی (سلام الله علیه): هر که خوش نیت باشد، روزیش زیاد شود. (البحار 18/21/103)

 

18) امام باقر (سلام الله علیه):‌ بنده گناه می کند و به سبب آن،‌ روزی از او گرفته می شود. (الکافی 8/270/2)

 

19) پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):‌ عبادت ده جزء دارد، که نه جزء‌ آن طلب روزی حلال است. (البحار 37/9/103)

 

20) امام رضا (سلام الله علیه):‌ کسی که برای تأمین مخارج خانواده اش در طلب روزی خدا برآید، پاداشش بیشتر از کسی است که در راه خدا جهاد می کند. (البحار 29/339/78)

 

21) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم):‌ هر که برای کسب درآمد حلال، خود را به رنج افکند، آمرزیده است. (کنز العمال 9215)

 

22) پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم):‌ کار کردن برای کسب درآمد حلال، جهاد است. (کنز العمال 9205)

 

23) پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم):‌ هر که از دسترنج حلال خود بخورد، درهای بهشت به سویش گشوده شود و از هر درکه خواهد وارد شود. (جامع الاخبار 1088/390)

 

24) پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):‌ ملعون است، ملعون است، کسی که هزینه ی خانواده ی خود راتأمین نکند. (البحار 6283/103)

 

25) پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم): بهترین روزی آن است که به قدر کفایت باشد. (البحار 4/168/77)

 

26) پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله و سلم):‌ روزی اندک و بسنده بهتر است از روزی بسیار و بازدارنده (از یاد خدا). (امالی الصدوق 1/395) 

گروه دین و اندیشه – مهدی سیف جمالی

 

1. با بهره گیری از درس اخلاق حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی(دامت برکاته)

/ 0 نظر / 5 بازدید